Consumul de gaze din UE a scăzut cu 19% în perioada august 2022-ianuarie 2023 / România a făcut economii peste media europeană

Uniunea Europeană a făcut economie la consumul de gaze naturale în a doua parte a anului trecut. Astfel, potrivit Eurostatconsumul de gaze naturale în UE a scăzut cu 19,3% în perioada august 2022-ianuarie 2023, comparativ cu consumul mediu de gaze pentru aceleași luni (august-ianuarie) între 2017 și 2022.

Regulamentul (UE) 2022/1369 al Consiliului privind măsurile coordonate de reducere a cererii de gaze naturale, parte a planului REPowerEU pentru a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia, a stabilit un obiectiv de reducere cu 15% pentru perioada august 2022-martie 2023, comparativ cu media din aceeași perioadă a celor cinci ani consecutivi anteriori.

Între august 2022 și ianuarie 2023, dintre țările UE, Irlanda (-0,3%) a înregistrat cea mai mică scădere a consumului de gaze naturale în perioada de referință, în timp ce Spania (-13,7%) și Slovenia (-14,2%) au înregistrat o scădere semnificativă, dar nu au atins încă obiectivul de 15%.

În alte state membre ale Uniunii Europene, consumul a scăzut dincolo de obiectivul de 15%, cum ar fi România cu aproximativ 25 la sută, sau în unele cazuri cu o marjă mare (peste 40%).

Consumul a scăzut cel mai mult în Finlanda (-57,3%), Lituania (-47,9%) și Suedia (-40,2%).

Aceste informații provin din datele privind energia publicate de Eurostat și transmise de institutele naționale de statistică ale statelor membre.

Reducerea consumului de gaze naturale, august 2022-ianuarie 2023 față de 2017-2022

Dacă ne uităm la datele lunare din ianuarie 2022 până în ianuarie 2023, consumul a fost în mod constant sub media 2017-2022 a lunilor respective din acei ani. Între ianuarie și iulie 2022, consumul de gaze naturale în UE a variat între 1 938 petajouli (PJ) în ianuarie și 785 PJ în iulie, ceea ce indică o scădere lunară generală, chiar înainte de stabilirea obiectivului de reducere cu 15 % a consumului de gaze naturale prin Regulamentul (UE) 2022/1369 al Consiliului. Însă cele mai mari scăderi au fost înregistrate în al doilea semestru al anului, începând cu august 2022, cu o reducere de 14,0% a consumului, urmată de 14,3% în septembrie, 24,7% în octombrie și 25,0% în noiembrie.

În decembrie 2022, consumul a atins 1 575 PJ, ceea ce indică o scădere mai mică (-12,6%) decât în lunile anterioare, dar apoi a scăzut și mai mult în ianuarie 2023 (-22,1%).

Ianuarie este o lună mai rece din punct de vedere sezonier, cu un consum mai mare, și totuși, în ianuarie 2023 (1 534 PJ), reducerea consumului a fost evidentă în comparație cu decembrie 2022 (1 575 PJ) și cu ianuarie 2022 (1 938 PJ).

Infografic: Consumul de gaze naturale în UE, calculat, în petajouli, 2017-2023

 

Source link