Reforme în Educație: Universitățile și firmele vor putea organiza consorții de învățământ dual / Ludoteci sau grupuri de joacă acolo unde nu sunt creșe și grădinițe

​Guvernul vrea să reglementeze vineri prin ordonanță de urgență forma de învățământ superior dual, în care universitățile acreditate vor putea încheia contracte de parteneriat cu firmele în care acestea din urmă vor putea furniza activități de învățare prin muncă și participă la evaluare. Firmele în cauză vor avea facilități la plata taxelor și impozitelor.

Studenti intr-un laborator de roboticaFoto: Boggy | Dreamstime.com

Guvernul are pe agenda ședinței de vineri un proiect de ordonanță de urgență prin care vrea să implementeze o serie de reforme în domeniul educației timpurii și a învățământului superior, reforme asumate în PNRR.

Schimbări preconizate – Sute de ludoteci în localitățile unde nu sunt creșe suficiente

Proiectul prevede ca în localitățile în care nu există suficiente creșe și grădinițe se pot dezvolta servicii de educație timpurie complementare de tip ludotecă, grup de joacă, grădiniță comunitară, care vor putea funcționa ca structuri ale unităților de învățământ. Ministerul Educației inițiază hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea serviciilor de educație timpurie complementare.

Se estimează înființarea unui număr de 412 structuri de servicii de educație timpurie complementare a căror dotare este asigurată prin PNRR, urmând ca personalul să fie asigurat și finanțat de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

Aceste structuri urmează a fi înființate în perioada 2023- 2024.

Universitățile și firmele – parteneriate pentru învățământ superior dual

Potrivit proiectului de OUG, instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza împreună cu operatori economici, învățământ superior dual, formă de învățământ în care responsabilitățile cu privire la desfășurarea activităților de învățare, predare și evaluare sunt partajate între instituția de învățământ superior acreditată și operatori economici.

Instituția de învățământ superior organizează și desfășoară activități de învățare, predare și evaluare, iar operatorii economici organizează activități de învățare prin muncă și participă la evaluare.

Prevederile din prezenta lege referitoare la organizarea, asigurarea calității, admiterea, evaluarea pe parcurs, finalizarea, întocmirea și eliberarea actelor de studii din învățământul superior se aplică în mod similar și pentru învățământul superior dual.

Instituțiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, consorții pentru învățământ dual, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei.

Instituția de învățământ superior încheie cu operatorii economici contractul de parteneriat care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri.

La organizarea formei de învățământ superior dual pot contribui și autorități ale administrației publice locale, structuri asociative interesate, respectiv camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură precum și alți parteneri relevanți la nivel național sau internațional.

Pentru derularea activităților, în cazul instituțiilor de învățământ superior de stat, finanțarea se realizează conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.

Operatorii economici acordă burse, cel puţin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învăţământul universitar, precum şi din alte fonduri, pentru învățarea în condiții de calitate.

Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu instituțiile de învăţământ superior pentru organizarea și desfăşurarea formei de învățământ superior dual, beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale, după cum urmează:

  • a) valoarea cumulată a burselor plătite de către operatorii economici studenților înmatriculați la forma de învățământ superior dual, se deduce din impozitul pe profit al acestora;
  • b) valoarea cumulată a investițiilor dedicate activităților de învățare prin muncă se deduce din impozitul pe profit al operatorilor economici;
  • c) personalul desemnat de către operatorul economic pentru îndrumarea directă a învățării prin muncă beneficiază de scutire a plății impozitului pe venitul din salarii.“

Curriculumul pentru învățământul superior dual conține activități de învățare, predare și de învățare prin muncă, precum și de evaluare. Volumul de muncă specific activităților de învățare, predare, respectiv de învățare prin muncă, este partajat în mod egal.

Volumul de muncă este estimat în concordanță cu ECTS/SECT, exprimându-se în termenii creditelor de studii.

După absolvirea studiilor, instituția de învățământ superior eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care studentul a desfășurat activități de învățare prin muncă.

Învățământul superior dual se organizează:

  • a) pentru ciclul I – programe de studii universitare de licență, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 180 și maximum 240 de credite;
  • b) pentru ciclul II – programe de studii universitare de masterat profesional, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 60 și maximum 120 de credite;
  • c) pentru ciclul III – doctorat profesional.

În cadrul învățământului superior dual, studentul/studentul doctorand încheie cu instituția de învăţământ superior și operatorul economic, un contract individual de studii și pregătire practică prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

Sursa foto: Dreamstime.com

Source link

Latest articles

Related articles