Și Curtea de Apel București a sesizat Curtea de Justiție a UE pentru neaplicarea deciziilor CCR privind prescripția / Magistrații au solicitat procedură accelerată și au suspendat procesul până la decizia CJUE

Un complet al Curții de Apel București alcătuit  din vicepreședintele instanței, judecătorul Ovidiu Năstase Richițeanu, și judecătoarea Carmen Veronica Găină, a sesizat Curtea de Justiție a UE privind (ne)aplicarea deciziilor CCR privind prescripția într-un dosar de corupție şi fraudă cu fonduri europene, potrivit deciziei instanței.

Judecătorii au suspendat procesul până când se pronunță CJUE și au solicitat instanței de la Luxembourg să judece sesizarea în procedură accelerată.

”În temeiul articolului (…) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (…) dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarea întrebare preliminară:

Dispoziţiile articolului (…) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cele ale articolului (….) din Convenţia elaborată în temeiul articolului (…) din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, coroborate cu cele ale articolului (…)

din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale în materia prescripţiei răspunderii penale, determinată de aplicarea, conform deciziilor Curţii Constituţionale, a unui standard naţional de protecţie a drepturilor fundamentale cu privire la principiul legalităţii infracţiunilor şi a pedepselor şi care obligă instanţele naţionale să se raporteze, în cauzele pendinte, în aplicarea principiului mitior lex, la norma referitoare la întreruperea cursului prescripţiei, ca normă de drept penal material, ulterioară faptei din litigiul principal, care, potrivit deciziilor instanţei de contencios constituţional, nu mai prevede niciun caz de întrerupere a cursului prescripţiei, în condiţiile în care norma în vigoare la data faptei din litigiul principal, anterioară acelor decizii, reglementa în mod clar, precis, previzibil şi accesibil cazurile de întrerupere a cursului prescripţiei, în prezenţa cărora nu s-a împlinit termenul prescripţiei speciale, în măsura în care aplicarea acestei reglementări naţionale este de natură să compromită supremaţia, unitatea şi caracterul efectiv al dreptului Uniunii şi să împiedice aplicarea unor sancţiuni efective şi disuasive pentru infracţiuni de fraudă gravă aducând atingere intereselor financiare ale Uniunii şi, de asemenea, în sensul că impun instanţelor naţionale să lase neaplicată, în cadrul unor proceduri penale având ca obiect astfel de infracţiuni, această reglementare naţională, dacă aplicarea ei ar avea efectele anterior menţionate şi să aplice, în ceea ce priveşte întreruperea cursului prescripţiei, norma având conţinutul clar, precis, previzibil şi accesibil al normei în vigoare la data faptei, care împiedică producerea acestor efecte?

În temeiul articolului (…) din Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, solicită judecarea trimiterii prealabile conform procedurii accelerate.

În temeiul articolului (….) dispune suspendarea judecăţii până la comunicarea hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Cu drept de recurs la instanţa superioară, doar în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii, în termen de 72 de ore de la comunicare pentru procuror, inculpaţi, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Definitivă în ceea ce priveşte sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 martie 2023”, este decizia instanţei.

Este o premieră pentru instanţele bucureştene, care până acum, au refuzat constant să sesizeze CJUE şi să întrebe dacă pot să nu ţină cont de deciziile CCRprivind prescripţia în condiţiile în care acestea conduc la impunitate pentru inculpaţi, iar România s-a angajat prin Tratatul de aderare la UE (TUE) să combată frauda şi corupţia.

Până acum, CA Braşov a sesizat de mai multe ori CJUE cu aceste întrebări în dosare de corupţie şi fraudă. Detalii aici.

Source link