Unde se plătește taxa de buletin

Dacă vă schimbați buletinul, în cazul expirării, modificării datelor personale (schimbarea numelui sau a domiciliului), a furtului sau a deteriorării, trebuie știți, pe lângă ce acte sunt necesare, și unde se plătește taxa de buletin.

Acte necesare pentru schimbarea buletinului

În cazul în care buletinul se schimbă la expirarea termenului de valabilitate, pentru eliberarea unei noi cărți de identitate aveți nevoie de următoarele documente:

Actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat și cartea de alegător (dacă este cazul)Certificatul de naștere (original și copie)Cerificatul de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)Certificatele de naștere a copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz ​​(original și copie);Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)Certificatul deces al soțului / soției decedat (în cazul persoanelor vaduve)Documentul cu care se face dovada domiciliului (original și copie)Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitateChitanța reprezentând contravaloarea taxei cărții de identitate

În cazul în care buletinul se schimbă în urma furtului, pe lângă actele de mai sus, aveți nevoie și de dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul.

Cât este taxa pentru eliberarea buletinului

Valoarea taxei de buletin diferă în cazul cărții de identitate normale și a celei provizorii.

Taxă eliberare buletin: 7 leiTaxă eliberare buletin provizoriu: 1 leu
Unde se plătește taxa de buletin

Există mai multe modalități prin care poate fi achitată taxa pentru eliberarea buletinului: plata cash sau prin SMS.

Unde se plătește cash

Taxa de buletin poate fi plătită cash la sediul Direcției pentru Evidența Persoanelor, sediul Direcției Impozite și Taxe Locale, filialele CEC Bank din sector / localitate sau la oficiile poștale din sector / localitate.

Cum se plătește prin SMS

Taxa de buletin se poate plăti prin SMS, la numărul 7530. Pentru ca plata să fie validată, trebuie să fiți atenți ca textul trimis prin SMS să fie corect.

De exemplu, persoanele care locuiesc în București și vor eliberarea cărții de identitate trebuie să trimită prin SMS textul CI7 urmat de CNP (cost 1,50 euro + TVA).

Persoanele din București care vor eliberarea unei cărți de identitate provizorii trebuie să trimită prin SMS textul CI1 urmat de CNP (cost 0,20 euro + TVA).

Atenție! Textul trimis prin SMS diferă în funcție de județul în care locuiți. De exemplu, persoanele care locuiesc în județul Galați vor trimite prin SMS textul GL7 urmat de CNP (pentru cartea de identitate) sau GL1 urmat de CNP (pentru cartea de identitate provizorie). Persoanele care locuiesc în județul Brașov vor trimite prin SMS textul BVCI urmat de CNP (pentru cartea de identitate) sau BVCIP urmat de CNP (pentru cartea de identitate provizorie). Din acest motiv, este recomandat să verificați din timp care este textul corect care trebuie trimis pentru validarea plății.

După trimiterea SMS-ului, veți primi un mesaj de confirmare a plății.

Cine nu plătește taxa de buletin

Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxei pentru eliberarea unei cărți de identitate:

copii orfani, abandonați și persoanele în vârstă, aflate în unități de ocrotire și protecție socială persoanele cu handicap grad I și IIpersoanele care beneficiază de ajutor socialpersoanele reținute sau arestate care nu dispun de mijloace financiarepersoanele care sunt victime ale calamităților naturale, ale incendiilor sau ale unor dezastre

Sursa: {sursa}

Leave a Reply

Your email address will not be published.